FICUnapređenje politike i prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji, u kontekstu pripreme novog zakonskog okvira u ovoj oblasti bila je tema sastanka predstavnika Komisije za zaštitu konkurencije i kompanija, članica Američke privredne komore.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović je, zajedno sa Čedomirom Radojčićem, članom Saveta i Gordanom Lukić, rukovodiocem Sektora za ispitivanje koncentracija, koji su, inače, i članovi Radne grupe za pripremu nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije predstavio učesnicima motive i ključne pravce razvoja budućih zakonskih rešenja.

Konstatovano je da je novi pravni okvir politike zaštite konkurencije potreban u kontekstu dalje harmonizacije sa pravnim tekovinama EU, ali i zbog jačanja postojećeg institucionalnog kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije i efikasnosti mehanizama u kontekstu obezbeđenja ravnopravnih uslova i daljeg jačanja pravne sigurnosti tržišnih učesnika. Istaknuto je i da u procesu izrade nacrta novog zakona po prvi put učestvuju svi relevantni akteri.