FICПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је данас директора Управе за јавне набавке др Предрага Јовановића.

Састанак је инициран како би се додатно унапредила сарадња две институције, а у циљу унапређења система и контроле јавних набавки у Србији. Договорена је, између осталог, интензивнија размена искустава у решавању питања везаних за контролу јавних набавки.

Посебно је наглашена важност унапређења знања понуђача и наручиоца у поступцима јавних набавки, како би се обезбедили равноправни услови за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава у поступцима јавних набавки. У том смислу, договорено је да две институције заједнички организују радионице и семинаре, како за наручиоце, тако и за понуђаче у поступцима јавних набавки.

Размењена су и искуства о активностима два тела у процесу ЕУ интеграција Србије у оквиру Поглавља 5: Јавне набавке и Поглавља 8: Политика конкуренције.