kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i Goran Petrović, zamenik predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije potpisali su Sporazum o saradnji dve institucije.

Realizacija ovog sporazuma otvara mogućnost intenzivnije saradnje između Komisije, kao samostalne i nezavisne organizacije koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije i REM-a, kao samostalne i nezavisne regulatorne organizacije koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, a u cilju zaštite javnog interesa i jačanja integriteta ovih tela.

Sporazumom je predviđena kontinuirana razmena informacija i podataka kao i usaglašavanje stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i zajedničko učešće u aktivnostima koje doprinose afirmaciji politika koje sprovode Komisija i REM.

Saradnja Komisije sa institucijama sa kojima je potpisan Sporazum o saradnji u prethodnim godinama, pokazala se kao izuzetno korisna, pre svega u pogledu razmene podataka, ali i u kontekstu razmene stavova po svim aktuelnim temama ili postupcima koji se vode pred Komisijom ili drugim organima i institucijama.