kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије др Милоје Обрадовић и Горан Петровић, заменик председника Савета Регулаторног тела за електронске медије потписали су Споразум о сарадњи две институције.

Реализација овог споразума отвара могућност интензивније сарадње између Комисије, као самосталне и независне организације која врши јавна овлашћења у складу са Законом о заштити конкуренције и РЕМ-а, као самосталне и независне регулаторне организације која врши јавна овлашћења у складу са одредбама Закона о електронским медијима, а у циљу заштите јавног интереса и јачања интегритета ових тела.

Споразумом је предвиђена континуирана размена информација и података као и усаглашавање ставова о питањима од заједничког интереса, као и заједничко учешће у активностима које доприносе афирмацији политика које спроводе Комисија и РЕМ.

Сарадња Комисије са институцијама са којима је потписан Споразум о сарадњи у претходним годинама, показала се као изузетно корисна, пре свега у погледу размене података, али и у контексту размене ставова по свим актуелним темама или поступцима који се воде пред Комисијом или другим органима и институцијама.