kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije utvrdila je da su privredna društva „MIP-RŠV“ iz Ćuprije, „Inter-mehanika“ iz Skorenovca, „Tatravagonka bratstvo“ iz Subotice i „Šinvoz“ iz Zrenjanina izvršila povredu konkurencije nameštanjem ponuda u postupku javne nabavke naručioca „Termoelektrane Nikola Tesla“ (TENT) – Usluge remonta vagona marke „Arbel“..

U postupku koji je vodila po službenoj dužnosti, Komisija je utvrdila da su ova privredna društva dogovorila ponuđene cene. Time su zaključili poseban oblik restriktivnog sporazuma u smislu člana 10. st. 1. i 2. tačka 1) Zakona o zaštiti konkurencije.

Cilj „nameštene ponude“ bio je da svaki ponuđač unapred dogovorenom ponuđenom najnižom cenom, ostvari maksimalno mogući profit iz posla, i to bez rizika da će u procesu nadmetanja sa drugim ponuđačima ostati bez partije ili da bi zbog dobijanja posla morati da ponudi znatno nižu cenu od one koja je postignuta dogovorom.

Posledica ovakvog dogovora između konkurenata – ponuđača u vezi sa ponuđenom cenom je eliminisanje konkurencije među njima, zbog čega bi TENT platio više za predmet nabavke nego što bi platio u uslovima konkurencije a ujedno bi bio oštećen budžet Republike Srbije.

Postojanje restriktivnog sporazuma Komisija je utvrđivala kako na osnovu ekonomskih pokazatelja kao što su statistički podaci i analiza ponuđenih cena, kao i identifikacija strukturnih indikatora tržišta tako i na osnovu činjenica prikupljenih tokom nenajavljenog uviđaja i na drugi način i izvedenih i obrazloženih dokaza koji su potvrdili indiciju o postojanju dogovora između ova četiri ponuđača.

Komisija je navedenim privrednim društvima izrekla novčane mere zaštite konkurencije, i to u iznosu od 2.320.480,00 dinara preduzeću „MIP-RŠV“, preduzeću „Inter-mehanika“ – 1.475.000,00 dinara, društvu „Tatravagonka bratstvo“ – 2.138.900,00 dinara i društvu „Šinvoz“ – 4.975.020,00 dinara.

Komisija je ocenila da su stranke u postupku u toku celog trajanja ispitnog postupka sarađivale sa Komisijom u cilju bržeg, efikasnijeg i ekonomičnijeg okončanja postupka, što je uzeto kao olakšavajuća okolnost prilikom utvrđivanja konačnog iznosa mere zaštite konkurencije.

Pomenute iznose su navedena društva dužna da uplate u budžet Republike Srbije u roku od tri meseca.