Статут « Комисија за заштиту конкуренције
Статут Комисије за заштиту конкуренције У примени од 31.07.2010. године ("Сл. гласник РС", бр. 49/2010)
Статут Комисије за заштиту конкуренције (претходни) У примени до 31.07.2010. године ("Сл. гласник РС", бр. 47/2006 и 24/2008)