Уредбе « Комисија за заштиту конкуренције

Пронађено укупно 11 докумената
Наслов Службени гласник Статус
Уредба о садржини и начину подношења захтева за издавање одобрења за спровођење концентрације 94-2005 Престала примена
Уредба о критеријумима за утврђивање релевантног тржиштa 94-2005 Престала примена
Уредба о критеријумима за одређивање релевантног тржишта 89-2009 У примени
Уредба о садржини и начину подношења пријаве концентрације 89-2009 Престала примена
Уредба о критеријумима за одређивање висине износа који се плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, начину и роковима плаћања и условима за одређивање тих мера 50-2010 У примени
Уредба о условима за ослобађање обавезе плаћања новчаног износа мере заштите конкуренције 50-2010 У примени
Уредба о садржини и начину подношења пријаве концентрације 5-2016 У примени
Уредба о споразумима о специјализацији између учесника на тржишту који послују на истом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране 11-2010 У примени
Уредбa о споразумима о истраживању и развоју између учесника на тржишту који послују на истом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране 11-2010 У примени
Уредбa о споразумима између учесника на тржишту који послују на различитом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране 11-2010 У примени
Уредба о садржини захтева за појединачно изузеће рестриктивних споразума од забране 107-2009 У примени