Савет Комисије за заштититу конкуренције на 8. седници одржаној 19. децембра 2014. године, донео је решење којим се одобрава спровођење концентрације друштава „Holcim Ltd“ из Швајцарске и „Lafarge SA“ из Француске, уз одређене услове који су прописани овим решењем. Оба инострана друштва – учесника ове концентрације, присутна су у Републици Србији преко својих зависних друштава и активна на нашем националном тржишту у области производње и продаје цемента, производњи агрегата (шљунак, песак и дробљени камен), као и у производњи бетона, на основу чега су у овом управном поступку дефинасана и анализирана управо ова три релевантна тржишта производа.