kzkКомисија за заштиту конкуренције је утврдила да су привредна друштва „Б2М“ д.о.о. Београд, „Тргодунав“ д.о.о. Београд, “Grafo Trade” д.о.о. Београд и „Master Clean Express” д.о.о. Суботица повредила конкуренцију договарањем на јавној набавци коју је током 2016. године спровело Министарство одбране. У поступку вођеном по службеној дужности утврђено је да су се наведени привредни субјекти договорили око основних елемената понуде (цене и других услова трговине) на поменутој јавној набавци, због чега су им изречене мере заштите конкуренције.