Закони « Комисија за заштиту конкуренције
Закон о заштити конкуренције У примени од 1. новембра 2009. године ("Службени гласник РС", број 51/09)
Закон о заштити конкуренције (претходни) У примени до 1. новембра 2009. године, односно на поступке који су у току, а започети су до дана почетка примене новог Закона ("Службени гласник РС", број 79/05)