kzk-ekofУ оквиру пројекта „Изградња капацитета Комисије за заштиту конкуренције“, а који КЗК спроводи у сарадњи са Европском банком за обнову и развој, шест запослених у Стручној служби Комисије за заштиту конкуренције похађало је Европску летњу школу политике и регулативе конкуренције – CRESSE на Криту. Представници Комисије присуствовали су и CRESSE Годишњој конференцији.

CRESSE је међународна мрежа научника и практичара са истраживачким или професионалним интересовањем у области политике конкуренције и регулативе повезаних индустрија, основане 2005. године, а којом управља атински Факултет за економију и пословање.

Циљ Летње школе за економисте и Курса за правнике је упознавање учесника са актуелном стручном литературом, развојним трендовима у области права конкуренције као и методама које се користе ради процењивања пословних пракси у контексту примене регулативе из области заштите конкуренције. Школа обезбеђује и опсежни преглед најактуелнијег развоја економске теорије, емпиријских анализа, као и законодавног оквира у области заштите конкуренције. Очекује се да након овог усавршавања, запослени у Комисији додатно побољшају своје академске вештине и осим практичног рада на предметима, дају свој допринос промоцији и унапређењу знања учесника на тржишту и кроз објаву радова на тему политике заштите конкуренције.

Летњу школу похађали су правници и економисти из Сектора за правне послове, Сектора за утврђивање повреда конкуренције, Сектора за испитивање концентрација и Сектора за економске анализе Комисије за заштиту конкуренције.