FICPredsednik Komisija za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem.

Glavne teme razgovora bile su aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije na unapređenju privrednog ambijenta u Republici Srbiji, a posebno one vezane za proces pregovora o pridruživanju, u okviru Poglavlja 8: Politika zaštite konkurencije.

Dr Obradović je upoznao ambasadora Fabricija sa dosadašnjim radom i planovima Komisije, naročito onim koji su vezani za izradu nacrta novog zakona i usaglašavanje zakonodavnog okvira politike zaštite konkurencije sa pravnim tekovinama EU.

Tokom razgovora ambasador Fabrici odao je priznanje radu Komisije i ocenio da je učinjen značajan napredak u proteklih nekoliko godina, posebno u oblasti promovisanja zaštite konkurencije i podizanju svesti o značaju konkurencije u Srbiji.

„Pravična konkurencija je suštinski element transparentnog poslovnog okruženja u Srbiji. EU veoma ceni rad koji je Komisija za zaštitu konkurencije učinila u proteklim godinama – ovaj napredak je prepoznat i u izveštaju Evropske komisije za Srbiju iz 2018. godine. Pozivam Komisiju da nastavi sa takvim radom i pozivam sve relevantne zainteresovane strane da se postaraju da Komisija može nezavisno da vrši svoj mandat“, rekao je Fabrici.