kzk-ekofPripremnim sastankom, održanim u prostorijama Komisije za zaštitu konkurencije, započeta je realizacija dvogodišnjeg projekta „Izgradnja kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije“, koju finansira Evropska banka za obnovu i razvoj.

Osnovni cilj projekta je unapređenje rada Komisije kroz izradu nacrta smernica, pripremu pojmovnika termina vezanih za zaštitu konkurencije koji će omogućiti njihovu standardizaciju, održavanje trening programa koji se obezbediti efikasniju interakciju brojnih sektorskih regulativa i zakonodavnog okvira politike zaštite konkurencije, organizaciju studijskih poseta najrazvijenijim evropskim telima za zaštitu konkurencije, nabavku novog ekonometrijskog softvera i obuku ekonomista zaposlenih u Komisiji za njegovo korišćenje.

Izrada nacrta smernica za samoprocenu restriktivnih sporazuma, kao i za procenu horizontalnih koncentracija obogatiće zakonodavni okvir politike zaštite konkurencije, obezbeđivanjem jasnih uputstava učesnicima na tržištu u vezi pristupa Komisije u dve ključne oblasti rada. Jedan od važnih rezultata projekta biće i izrada pojmovnika koji će doprineti razumevanju specifične tehničke terminologije zaštite konkurencije koja trenutno ili nije prevedena na srpski jezik ili nije korišćena na standardizovani način. Takođe, svaki trening program u okviru projekta će se fokusirati na specifične slučajeve koji se odnose na međusobni odnos zakona o zaštiti konkurencije i sektorske regulative. Predmeti o kojima će biti diskutovano će biti iz grupe važnih predmeta iz prakse EU.

Na pripremnom sastanku predstavljen je okvirni plan projekta i njegova dinamika, a razmatrani su i svi aspekti implementacije projekta.

Pripremnom sastanku su, u ime međunarodnog Konzorcijuma koji će voditi projekat, a koji je pobedio na tenderu koji je raspisala EBRD – prisustvovali profesor Janis Kacoulakos (Yannis Katsoulacos) vođa projekta i profesor Boris Begović, vođa projekta u Srbiji. Komisiju su predstavljali rukovodioci svih sektora Komisije, kao i predstavnici Stručne službe koji će biti nosioci pojedinačnih aktivnosti.

U konsultantskom timu koji je, za realizaciju ovog projekta, izabran od strane EBRD se nalaze ugledni domaći i strani eksperti kao što su profesor Džozef Harington SAD (Joseph Harrington), profesor Kristos Genakos (Christos Genakos), docent Vasiliki Bageri – Grčka, (Vasiliki Bageri), profesor Rasel Pitman – SAD, (Russell Pittman), kao i docent Bojan Ristić, profesorka Radmila Dragutinović – Mitrović i profesor Dušan Popović – Srbija.