kzk-ekofПрипремним састанком, одржаним у просторијама Комисије за заштиту конкуренције, започета је реализација двогодишњег пројекта „Изградња капацитета Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије“, коју финансира Европска банка за обнову и развој.

Основни циљ пројекта је унапређење рада Комисије кроз израду нацрта смерница, припрему појмовника термина везаних за заштиту конкуренције који ће омогућити њихову стандардизацију, одржавање тренинг програма који се обезбедити ефикаснију интеракцију бројних секторских регулатива и законодавног оквира политике заштите конкуренције, организацију студијских посета најразвијенијим европским телима за заштиту конкуренције, набавку новог економетријског софтвера и обуку економиста запослених у Комисији за његово коришћење.

Израда нацрта смерница за самопроцену рестриктивних споразума, као и за процену хоризонталних концентрација обогатиће законодавни оквир политике заштите конкуренције, обезбеђивањем јасних упутстава учесницима на тржишту у вези приступа Комисије у две кључне области рада. Један од важних резултата пројекта биће и израда појмовника који ће допринети разумевању специфичне техничке терминологије заштите конкуренције која тренутно или није преведена на српски језик или није коришћена на стандардизовани начин. Такође, сваки тренинг програм у оквиру пројекта ће се фокусирати на специфичне случајеве који се односе на међусобни однос закона о заштити конкуренције и секторске регулативе. Предмети о којима ће бити дискутовано ће бити из групе важних предмета из праксе ЕУ.

На припремном састанку представљен је оквирни план пројекта и његова динамика, а разматрани су и сви аспекти имплементације пројекта.

Припремном састанку су, у име међународног Конзорцијума који ће водити пројекат, а који је победио на тендеру који је расписала ЕБРД – присуствовали професор Јанис Кацоулакос (Yannis Katsoulacos) вођа пројекта и професор Борис Беговић, вођа пројекта у Србији. Комисију су представљали руководиоци свих сектора Комисије, као и представници Стручне службе који ће бити носиоци појединачних активности.

У консултантском тиму који је, за реализацију овог пројекта, изабран од стране ЕБРД се налазе угледни домаћи и страни експерти као што су професор Џозеф Харингтон САД (Joseph Harrington), професор Кристос Генакос (Christos Genakos), доцент Василики Багери – Грчка, (Vasiliki Bageri), професор Расел Питман – САД, (Russell Pittman), као и доцент Бојан Ристић, професорка Радмила Драгутиновић – Митровић и професор Душан Поповић – Србија.