Springer-Logo1Poznati izdavač Špringer (Springer) objavio je elektronsku verziju zbornika radova sa međunarodne konferencije „Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi”, održane u Beogradu, juna 2016. godine, u organizaciji Komisije za zaštitu konkurencije i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Ovu veoma uspešnu konferenciju otvorili su predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, dr Miloje Obradović, direktor EBRD–a za Srbiju, Daniel Berg i Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za pristupanje EU, a tokom konferencije ostvarena je dragocena razmena iskustva učesnika iz regiona Jugoistočne Evrope.

U zborniku su objavljeni radovi zaposlenih u Komisiji za zaštitu konkurencije, kao i međunarodnih i domaćih eksperata iz oblasti zaštite konkurencije.

Zbornik radova izdat je u ediciji Špringer-a „Prilozi ekonomiji“, u kojoj se publikuju istraživanja iz svih oblasti ekonomije u štampanom i elektronskom obliku, širom sveta.

Elekronska verzija zbornika može se preuzeti na linku:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-76644-7