Springer-Logo1Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije imala je i ove godine svog predstavnika na dvonedeljnom seminaru posvećenom efikasnoj primeni politike zaštite konkurencije, a koju tradicionalno organizuju Japanska agencija za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency-JICA) i Komisija za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC).

Viši savetnik u Sektoru za ekonomske analize KZK, Aleksandra Ravić bila je jedna od osam predstavnika tela za zaštitu konkurencije širom sveta koji su izabrani među brojnim prijavljenim kandidatima za pohađanje ovog međunarodno prestrižnog seminara. Tokom seminara polaznici su bili u prilici da se bliže upoznaju sa primenom prava konkurencije u Japanu, a sve u cilju što efikasnije primene zakona, jačanja institucionalnih kapaciteta i podizanja nivoa svesti o ulozi i značaju politike zaštite konkurencije u zemljama učesnicama.

Komisija je od svog osnivanja 2006. godine učesnik ovog trening programa usavršavanja iz oblasti zaštite konkurencije.

Učešće predstavnika KZK na seminaru u Tokiju predstavlja nastavak uspešne saradnje Komisije i japanskog tela za zaštitu konkurencije, a koju je ove godine obeležio uspešno organizovani dvodnevni seminar u Beogradu, na kome su predavanja na temu trenutnih i budućih izazova Japana u borbi protiv kartela i nameštanja javnih nabavki održali profesorka Arisa Vakabajaši sa Komazava univerziteta – iz Tokija i Hidejuki Šimozu iz Sektora za međunarodne poslove JFTC-a, tela za zaštitu konkurencije Japana.