kzkСекторска анализа тржишта међумесног аутобуског превоза у Републици Србији спроводена је у сарадњи са представницима Светске банке у оквиру пројекта Унапређења пословног окружења у Републици Србији. Пројектом унапређења пословног окружења у Републици Србији, који се спроводи на основу Споразума између Владе Републике Србије и Међународне финансијске корпорације, предвиђено је да ће Светска банка пружати Комисији за заштиту конкуренције техничку помоћ за унапређење конкуренције и регулације тржишта у Републици Србији кроз више активности. Једна од предвиђених активности је и пружање техничке помоћи за спровођење тржишних истраживања, укључујући тржишта на којима учествују јавна предузећа како би се идентификовале и превазишле препреке у спровођењу темељних тржишних реформи које би могле утицати на учинке сектора.

Предметна анализа је израђена од стране тима Светска банке, за потребе наведеног пројекта.

Предмет анализе је тржиште аутобуског превоза у смислу идентификације основних карактеристика тржишта и структуре тржишта као и анализа регулаторног окружења, перформанси тржишта и анализа конкуренције на тржишту кроз идентификацију пракси и правила којa могу нарушити конкуренцију на тржишту. Анализом је констатовано да постојећи регулаторни оквир доприноси субоптималним тржишним исходима те су дате препоруке за унапређење тржишта међумесног превоза путника у друмском саобраћају.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке.