jun « 2011 « Komisija za zaštitu konkurencije
Rešenje kojim se utvrđuje povreda konkurencije, sklapanjem zabranjenog restriktivnog sporazuma i određuje mera zaštite konkurencije društvima „Idea“ d.o.o. iz Beograda i „Grand Prom“ a.d. iz Beograda
Presudom Upravnog suda potvrđeno rešenje Komisije za zaštitu konkurencije

Rešenje Komisije za zaštitu konkurencije, kojim je sankcionisana i pravosnažno utvrđena zloupotreba dominantnog monopolskog položaja AD Industrije mleka i mlečnih proizvoda „Imlek“ i AD „Mlekara“ iz Subotice (obe u vlasništvu Danube Foods Group B.V.) potvrđeno je presudom Upravnog suda