novembar « 2012 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2012 » novembar
Saopštenje povodom rešenja kojim se uslovno odobrava koncentracija društva „Štampa sistem“ iz Beograda, nad društvom „Futura plus“ u stečaju
Obaveštenje povodom zahteva Komisiji da primeni načelo obezbeđivanja konkurencije među ponuđačima (član 9. Zakona o javnim nabavkama)