februar « 2013 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2013 » februar
Saopštenje povodom rešenja kojim se uslovno odobrava koncentracija društva „Sunoko“ d.o.o. iz Novog Sada nad društvom „Hellenic Industry“ SA iz Grčke
Sektorska analiza tržišta trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u Republici Srbiji u 2011. godini
Saopštenje povodom presude Vrhovnog kasacionog suda kojom se odbija zahtev „Serbia broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. iz Beograda za preispitivanje presude Upravnog suda
Saopštenje povodom presude Upravnog suda kojom se odbija tužba društava „Mlekara“ iz Subotice i „Imlek“ iz Beograda