2013 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » » 2013
IZVEŠTAJ O SEKTORSKOJ ANALIZI TRŽIŠTA TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE NA MALO DERIVATIMA NAFTE U 2012. GODINI
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST – Agrokor

Savet Komisije za zaštitu konkurencije na sednici održanoj 25. decembra 2013. godine, doneo je rešenje kojim je uslovno odobrio koncentraciju, koja nastaje sticanjem kontrole društva „Agrokor“ d.d. iz Republike Hrvatske, nad slovenačkim društvom „Poslovni sistem Mercator“ d.d..

 

Komisija je utvrdila sve činjenice ključne za ocenu da li ova koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti u smislu člana 19. Zakona o zaštiti konkurencije. Prikupljeni su podaci od jednog broja državnih organa, kao što su Agencija za privredne registre, Republički Zavod za statistiku, Poreska uprava Ministarstva finansija, kao i informacije od svih velikih trgovinskih lanaca nacionalnog značaja, koji su aktivni na tržištu predmetne maloprodaje u Republici Srbiji i onih koji imaju regionalni ili lokalni karakter. Komisija je obezbedila izjašnjenje 23 konkurenta različite tržišne snage i različitog stepena njihovog geografskog i teritorijalnog značaja. U ovom postupku obezbeđena su i korišćena izjašnjenja i ocene 25 proizvođača aktivnih u oblasti mlečne industrije, industrije bezalkoholnih pića, industrije mesa, ulja, šećera, konditorskih, kao i hemijskih proizvoda, koji svojim robama snabdevaju kako učesnike koncentracije, tako i njihove konkurente. Komisija je procenila i vertikalne efekte predmetne koncentracije, a u vezi činjenice da je kompanija Agrokor u Republici Srbiji prisutna  preko svoja 22 povezana i aktivna društva, među kojima su i „Dijamant“ iz Zrenjanina, „Frikom“ iz Beograda, „Kikindski mlin“ iz Kikinde i dr. Svoju odluku Komisija je temeljila i na nalazima Ekonomske analize tržišta nespecijalizovane trgovine na veliko i tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana za tržište grada Beograda i tržište Republike Srbije u periodu 2010. – 2012. godina, koju je za potrebe ovog postupka sproveo Institut ekonomskih nauka iz Beograda.
(više…)

Potpisivanje memoranduma o saradnji sa slovenačkim telom za zaštitu konkurencije

Memorandum o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu konkurencije Republike Slovenije potpisan je u Beogradu 28.11.2013. godine. U ime slovenačke agencije memorandum je potpisao gospodin Andrej Krašek, direktor Agencije, a ispred Komisije za zaštitu konkurencije gospodin Ivan Ugrin, član Saveta.

 

Memorandumom je dogovoreno unapređenje saradnje između ove dve institucije i to prvenstveno razmenom informacija o zakonskim aktima koji regulišu oblast zaštite konkurencije i razmenom informacija o postupcima koji su vođeni u ovoj oblasti, kao i uzajamnom podrškom u pripremi evropskih i drugih međunarodnih aktivnosti. Instrumenti saradnje će biti organizacija seminara, studijskih putovanja, organizacija bilateralnih radnih grupa, razmena eksperata, razmena dokumenata i slično.

Projekat „Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola“
Memorandum o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije (KZK) i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske (AZTN
Seminar – Zaštita konkurencije u poslovnim udruženjima
Međunarodna radionica o ekonomskim pitanjima u oblasti zaštite konkurencije

Šesta godišnja Radionica o ekonomskim pitanjima u oblasti zaštite konkurencije namenjena stručnjacima iz tela za zaštitu konkurencije, održana je u Beogradu 19. i 20. septembra. Ova veoma priznata međunarodna radionica održana je u organizaciji Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Federalne trgovinske komisije SAD (US Federal Trade Commission – FTC).
 
Prvi moderni zakon protiv monopola je čuveni Šermanov zakon iz 1890. godine, a preteča FTC-a – Biro za korporacije, osnovan je još 1903. godine, pa je iskustvo SAD u borbi za zaštitu tržišta nesumnjivo veliko i dragoceno.
Stručnoj radionici prisustvovali su predstavnici tela za zaštitu konkurencije iz zemalja jugoistočne Evrope i Evropske Unije: Slovenije, Češke, Mađarske, Estonije, Rumunije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
 
Predavači Nathan Wilson (ekonomista FTC-a) i Paul Nolan (deo pravnog tima FTC-a) su zajedno sa učesnicima obradili osnovne mikroekonomske koncepte utvrđivanja tržišne snage i dominantnog položaja, politike rabata, vezivanja proizvoda i usluga, identifikovanja neprijavljenih koncentracija i drugih aktuelnih tema iz oblasti zaštite konkurencije, sa puno konkretnih primera i objašnjenjima sudske prakse.
Moderator dvodnevne radionice bila je g-đa Gordana Lukić, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.
 
Upravo održana stručna radionica predstavlja nastavak sprovođenja strategije unapređenja kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije, a ujedno i vrlo važan korak u uspostavljanju i produbljivanju komunikacije i saradnje sa ostalim telima za zaštitu konkurencije, kako u Evropi tako i u SAD.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST (JAT – ETIHAD)

Komisija za zaštitu konkurencije je odobrila koncentraciju koja nastaje promenom oblika kontrole nad društvom „Jat Airways A.D. Beograd“. Prethodna pojedinačna kontrola koju je nad Jat-om vršila Republika Srbija kao njegov jedini vlasnik, transformiše se u zajedničku kontrolu koju će ubuduće vršiti društvo „Etihad Airways P.J.S.C.“ (sticanjem 49% akcija u „Jat Airways A.D.“, kao i određenih upravljačkih ovlašćenja i odgovornosti) i Republika Srbija koja će posedovati većinski deo akcijskog kapitala od 51%.
 
U sprovedenom postupku tokom kojeg su utvrđene sve činjenice značajne za donošenje odluke Komisije, utvrđeno je da sprovođenje predmetne koncentracije ne dovodi do značajnog sprečavanja, ograničavanja, ili narušavanja konkurencije na relevantnom tržištu, zbog čega se u konkretnom slučaju radi o dozvoljenoj koncentraciji u smislu člana 19. Zakona o zaštiti konkurencije.
 
Komisija je svoju odluku temeljila na analizi prethodno zaključenih i dostavljenih akata čiji su potpisnici učesnici ove koncentracije, kao i oceni drugih akata, dokumenata i poslovnih poteza koji će do zatvaranja ove poslovne transakcije biti zaključeni, ili preduzeti, a o čijem je predmetu, i sadržaju Komisija obaveštena od strane podnosilaca prijave.

 

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST POVODOM POSTUPKA ISPITIVANjA KONCENTRACIJE AGROKOR-MERCATOR

Postupak ispitivanja koncentracije koji je započet po podnetoj prijavi privrednog društva „Agrokor dd“ iz Republike Hrvatske, a do koje dolazi preuzimanjem većinskog paketa od 53,12% svih akcija „Poslovnog sistema Mercator“ iz Republike Slovenije, Komisija za zaštitu konkurencije zaključkom donetim dana 3. septembra 2013. godine nastavlja kao postupak po službenoj dužnosti. Tokom ispitnog postupka će saglasno članu 19. Zakona o zaštiti konkurencije biti ocenjena dozvoljenost sprovođenja ove koncentracije.
 
U predstojećem postupku Komisija će ocenjivati efekte sprovođenja koncentracije i to kako na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana u prodavnicama formata definisanog ovim zaključkom, tako i na tržištu veleprodaje prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje.
 
Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama, ili drugim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju relevantnog činjeničnog stanja u ovom postupku, da iste neodložno dostave Komisiji.
 
Na osnovu svih utvrđenih činjenica u toku ovog ispitnog postupka značajnih za donošenje odluke Komisije, biće rešeno u zakonom propisanom roku, ne dužem od 90 dana.
Komisija za zaštitu konkurencije

 

MIŠLjENjE POVODOM ČL. 6. PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE