Postupak ispitivanja koncentracije koji je započet po podnetoj prijavi privrednog društva „Agrokor dd“ iz Republike Hrvatske, a do koje dolazi preuzimanjem većinskog paketa od 53,12% svih akcija „Poslovnog sistema Mercator“ iz Republike Slovenije, Komisija za zaštitu konkurencije zaključkom donetim dana 3. septembra 2013. godine nastavlja kao postupak po službenoj dužnosti. Tokom ispitnog postupka će saglasno članu 19. Zakona o zaštiti konkurencije biti ocenjena dozvoljenost sprovođenja ove koncentracije.
 
U predstojećem postupku Komisija će ocenjivati efekte sprovođenja koncentracije i to kako na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana u prodavnicama formata definisanog ovim zaključkom, tako i na tržištu veleprodaje prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje.
 
Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama, ili drugim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju relevantnog činjeničnog stanja u ovom postupku, da iste neodložno dostave Komisiji.
 
Na osnovu svih utvrđenih činjenica u toku ovog ispitnog postupka značajnih za donošenje odluke Komisije, biće rešeno u zakonom propisanom roku, ne dužem od 90 dana.
Komisija za zaštitu konkurencije