Savet Komisije za zaštitu konkurencije na sednici održanoj 25. decembra 2013. godine, doneo je rešenje kojim je uslovno odobrio koncentraciju, koja nastaje sticanjem kontrole društva „Agrokor“ d.d. iz Republike Hrvatske, nad slovenačkim društvom „Poslovni sistem Mercator“ d.d..

 

Komisija je utvrdila sve činjenice ključne za ocenu da li ova koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti u smislu člana 19. Zakona o zaštiti konkurencije. Prikupljeni su podaci od jednog broja državnih organa, kao što su Agencija za privredne registre, Republički Zavod za statistiku, Poreska uprava Ministarstva finansija, kao i informacije od svih velikih trgovinskih lanaca nacionalnog značaja, koji su aktivni na tržištu predmetne maloprodaje u Republici Srbiji i onih koji imaju regionalni ili lokalni karakter. Komisija je obezbedila izjašnjenje 23 konkurenta različite tržišne snage i različitog stepena njihovog geografskog i teritorijalnog značaja. U ovom postupku obezbeđena su i korišćena izjašnjenja i ocene 25 proizvođača aktivnih u oblasti mlečne industrije, industrije bezalkoholnih pića, industrije mesa, ulja, šećera, konditorskih, kao i hemijskih proizvoda, koji svojim robama snabdevaju kako učesnike koncentracije, tako i njihove konkurente. Komisija je procenila i vertikalne efekte predmetne koncentracije, a u vezi činjenice da je kompanija Agrokor u Republici Srbiji prisutna  preko svoja 22 povezana i aktivna društva, među kojima su i „Dijamant“ iz Zrenjanina, „Frikom“ iz Beograda, „Kikindski mlin“ iz Kikinde i dr. Svoju odluku Komisija je temeljila i na nalazima Ekonomske analize tržišta nespecijalizovane trgovine na veliko i tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana za tržište grada Beograda i tržište Republike Srbije u periodu 2010. – 2012. godina, koju je za potrebe ovog postupka sproveo Institut ekonomskih nauka iz Beograda.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i procenjenih efekata sprovođenja ove koncentracije, do kojih bi došlo u slučaju njenog bezuslovnog odobrenja, Komisija je zaključila da se ista ne može odobriti bez primene kako odgovarajućih strukturnih mera, tako i mera ponašanja.

 

Propisane strukturne mere uz čiju primenu je ova koncentracija odobrena, proizašle su iz analize stanja u predmetnoj maloprodaji na lokalnim geografskim tržištima. S tim u vezi, uslovi strukturnog karaktera podrazumevaju da će podnosilac prijave svoje maloprodajno poslovanje ustupiti – prodati nekom od konkurenata u toj oblasti aktivnosti, kojom merom je obuhvaćen  21 prodajni objekat (alternativno 22), u 15 gradova/opština Republike Srbije, sa ukupnom neto prodajnom kvadraturom od oko 20 hiljada kvadratnih metara. Za toliko će primenom ovakvih mera biti smanjen prostor u kome svoju maloprodajnu delatnost obavljaju učesnici koncentracije, odnosno za isto toliko će biti povećan prostor u kome istovrsnu maloprodajnu delatnost obavlja neko od konkurenata.

 

Određeni uslovi u vidu mera ponašanja, sastoje se u izveštavanju Komisije u definisanim vremenskim intervalima, o osnovnim aspektima poslovne politike društva Agrokor prema dobavljačima. Ovo u smislu politike rabata i drugih uslova nabavki, kao i informisanja Komisije o svim promenama do kojih dolazi u saradnji pre svega sa grupom onih dobavljača, koji spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća.

 

Komisija će upoznati javnost sa integralnim tekstom svoje odluke donete u ovoj upravnoj stvari (izreka sa obrazloženjem), putem objavljivanja iste na svojoj internet stranici, u roku i na način koji su bliže propisani internim aktima Komisije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana preuzimanja odluke od strane podnosioca.