novembar « 2013 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2013 » novembar
Potpisivanje memoranduma o saradnji sa slovenačkim telom za zaštitu konkurencije

Memorandum o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu konkurencije Republike Slovenije potpisan je u Beogradu 28.11.2013. godine. U ime slovenačke agencije memorandum je potpisao gospodin Andrej Krašek, direktor Agencije, a ispred Komisije za zaštitu konkurencije gospodin Ivan Ugrin, član Saveta.

 

Memorandumom je dogovoreno unapređenje saradnje između ove dve institucije i to prvenstveno razmenom informacija o zakonskim aktima koji regulišu oblast zaštite konkurencije i razmenom informacija o postupcima koji su vođeni u ovoj oblasti, kao i uzajamnom podrškom u pripremi evropskih i drugih međunarodnih aktivnosti. Instrumenti saradnje će biti organizacija seminara, studijskih putovanja, organizacija bilateralnih radnih grupa, razmena eksperata, razmena dokumenata i slično.

Projekat „Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola“