Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je koncentraciju koja nastaje sticanjem neposredne isključive kontrole holandskog društva Adriatic BidCo B.V. nad privrednim društvima Danube foods group B.V. i Clates Holding B.V., čime stiče posrednu isključivu kontrolu nad njihovim zavisnim društvima, među kojima su i Bambi a.d. Požarevac, Imlek a.d., Mlekara a.d. Subotica i Knjaz Miloš. Kupac je pod krajnjom kontrolom investicionog fonda Mid Europa IV Management Limited, kao krajnjeg generalnog partnera fondova Mid Europa Fund IV LP i Mid Europa Fund IV A LP.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST - Adriatic BidCo B.V. - Danube foods group B.V. - Clates Holding B.V.