Komisija za zaštitu konkurencije je 28. maja 2015. godine, odobrila koncentraciju koja nastaje promenom kontrole nad društvom „Beograd na vodi“ d.o.o. iz Beograda. Navedeno društvo je osnovano 26. aprila 2014. godine, kao jednočlano društvo, u isključivom vlasništvu Republike Srbije. Nakon sprovođenja predmetne transakcije, kontrola nad ovim društvom se iz pojedinačne, transformiše u zajedničku kontrolu koju će, pored Republike Srbije, vršiti i strateški partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata – društvo Belgrade Waterfront Capital Investment LLC. Strani partner će nakon dokapitalizacije, biti uključen u strukturu ukupnih vlasničkih udela, tako što postaje većinski član društva sa 68 %, ali sa aspekta kontrole članovi društva će zajednički i ravnopravno učestvovati u donošenju svih ključnih odluka iz nadležnosti Skupštine društva i Nadzornog odbora.

Komisija je, prilikom donošenja odluke o dozvoljenosti ove koncentracije, imala u vidu činjenicu da njeno sprovođenje neće ograničiti, narušiti ili sprečiti konkurenciju na tržištu Republike Srbije, ali je u proceni njenih efekata posmatrala i širi kontekst sprovođenja kompletnog projekta, u smislu cilja Zakona, odnosno mogućih pogodnosti sa stanovišta ekonomskog napretka i dobrobiti društva, kao i koristi potrošača.

Rešenje Komisije možete preuzeti OVDE.