avgust « 2018 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2018 » avgust
Predstavnici proizvođača suncokreta na sastanku u Komisiji

kzk

U Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije održan je sastanak članova Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije sa ovlašćenim predstavnicima Komisije.

Predstavnici Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije izneli su svoje viđenje odnosa uljara prema proizvođačima suncokreta. Tokom sastanka obavešteni su da će Komisija, u saradnji sa drugim državnim institucijama, povodom aktuelnog problema, postupati u skladu sa ovlašćenjima koje joj daje Zakon o zaštiti konkurencije.

Novi postupci protiv učesnika na tržištu bebi opreme

kzkKomisija za zaštitu konkrencije pokrenula je četiri nova postupka ispitivanja povrede konkurencije  protiv deset učesnika na tržištu bebi opreme, a zbog osnovane sumnje da su zaključivali restriktivne sporazume kojima su utvrđivane cene u daljoj prodaji proizvoda namenjenih bebama (varalice, cucle, glodalice, flašice, pumpe za mleko, kozmetika za bebe, tekstil i dr.).

Postupci utvrđivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti pokrenuti su protiv društava Yuglob doo Beograd, Keprom doo Beograd, Aksa doo Beograd, „K-Pharma“ ZU apoteka iz Beograda i ZU apoteka Kraljevo, kao i protiv  veledrogerija Farmalogist doo Beograd, Vega doo Valjevo, Lekovit doo Šabac, Medicom doo Šabac i NS Pharm doo Novi Sad.

Podsećamo da je Komisija za zaštitu konkurencije tokom aprila 2018. godine već pokrenula dva postupka ispitivanja povrede konkurencije na tržištu bebi opreme.

Komisija za zaštitu konkurencije smatra da je  tržište bebi opreme  od izuzetnog značaja za potrošače, kao i za društvo u celini i podseća da, pored spomenutih postupaka ispitivanja povrede konkurencije,  sprovodi i sektorsku analizu celokupnog tržišta bebi opreme, a sa čijim rezultatima ćemo upoznati javnost.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u navedenim postupcima da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, na adresu Savska br. 25/IV, Beograd.

Predstavnica Komisije na seminaru u Japanu

Springer-Logo1Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije imala je i ove godine svog predstavnika na dvonedeljnom seminaru posvećenom efikasnoj primeni politike zaštite konkurencije, a koju tradicionalno organizuju Japanska agencija za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency-JICA) i Komisija za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC).

Viši savetnik u Sektoru za ekonomske analize KZK, Aleksandra Ravić bila je jedna od osam predstavnika tela za zaštitu konkurencije širom sveta koji su izabrani među brojnim prijavljenim kandidatima za pohađanje ovog međunarodno prestrižnog seminara. Tokom seminara polaznici su bili u prilici da se bliže upoznaju sa primenom prava konkurencije u Japanu, a sve u cilju što efikasnije primene zakona, jačanja institucionalnih kapaciteta i podizanja nivoa svesti o ulozi i značaju politike zaštite konkurencije u zemljama učesnicama.

Komisija je od svog osnivanja 2006. godine učesnik ovog trening programa usavršavanja iz oblasti zaštite konkurencije.

Učešće predstavnika KZK na seminaru u Tokiju predstavlja nastavak uspešne saradnje Komisije i japanskog tela za zaštitu konkurencije, a koju je ove godine obeležio uspešno organizovani dvodnevni seminar u Beogradu, na kome su predavanja na temu trenutnih i budućih izazova Japana u borbi protiv kartela i nameštanja javnih nabavki održali profesorka Arisa Vakabajaši sa Komazava univerziteta – iz Tokija i Hidejuki Šimozu iz Sektora za međunarodne poslove JFTC-a, tela za zaštitu konkurencije Japana.