kzkIstraživanje tržišta prevoza robe u železničkom saobraćaju u Republici Srbiji je sprovodeno u saradnji sa predstavnicima Svetske banke u okviru Programa za unapređenje poslovnog okruženja za Srbiju. U sklopu Programa, potpisan je Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Međunarodne finansijske korporacije kojim je, između ostalog, predviđeno da Svetska banka pruži Komisiji za zaštitu konkurencije tehničku podršku za unapređenje konkurencije i regulaciju tržišta u Republici Srbiji. Odabir i prioritizacija sektora izvršeni su na osnovu Instrumentarijuma za procenu tržišta i politike zaštite konkurencije Svetske banke (MCPAT). Studija je izrađena od strane konzorcijuma Compass Lexecon i Karanović & Partners, za potrebe navedenog projekta.

Predmet analize je tržište prevoza tereta železnicom sa detaljnom analizom lanca vrednosti železničkog saobraćaja, analizom strukture tržišta, tržišne dinamike, analizom regulatornog okruženja, performansi tržišta kao i analizom stanja konkurencije na tržištu kroz identifikaciju praksi i pravila koja mogu narušiti konkurenciju na tržištu.

Kao rezultat analize nisu otkriveni značajni elementi koji bi upućivali na povrede konkurencije. Umesto toga, kao glavni razlozi za nedovoljnu razvijenost tržišta utvrđeni Izveštajem navedeni su: nizak kvalitet železničke infrastrukture, zastarela procedura za dodelu trasa i odsustvo intermodalnih terminala, koje su značajne prepreke ulasku na tržište i razvoju poslovanja. Uprkos uočenim nedostacima, konstatovano je da je tržište prevoza robe u Republici Srbiji još uvek u ranom stadijumu razvoja pošto je otvoreno za konkurenciju tek 2016. godine. Kao jedan od razloga, navedena je i regulacija cena na domaćem tržištu uz konstataciju da fiksne tarife za unutrašnji prevoz koje propisuje Vlada Republike Srbije, onemogućavaju cenovnu konkurenciju.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, zaključno sa 10. septembrom 2020. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta prevoza robe u železničkom saobraćaju u Republici Srbiji.