mart « 2022 « Komisija za zaštitu konkurencije
Završena Sektorska analiza tržišta međumesnog autobuskog prevoza u Republici Srbiji

kzkSektorska analiza tržišta međumesnog autobuskog prevoza u Republici Srbiji sprovodena je u saradnji sa predstavnicima Svetske banke u okviru projekta Unapređenja poslovnog okruženja u Republici Srbiji. Projektom unapređenja poslovnog okruženja u Republici Srbiji, koji se sprovodi na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Međunarodne finansijske korporacije, predviđeno je da će Svetska banka pružati Komisiji za zaštitu konkurencije tehničku pomoć za unapređenje konkurencije i regulacije tržišta u Republici Srbiji kroz više aktivnosti. Jedna od predviđenih aktivnosti je i pružanje tehničke pomoći za sprovođenje tržišnih istraživanja, uključujući tržišta na kojima učestvuju javna preduzeća kako bi se identifikovale i prevazišle prepreke u sprovođenju temeljnih tržišnih reformi koje bi mogle uticati na učinke sektora.

Predmetna analiza je izrađena od strane tima Svetska banke, za potrebe navedenog projekta.

Predmet analize je tržište autobuskog prevoza u smislu identifikacije osnovnih karakteristika tržišta i strukture tržišta kao i analiza regulatornog okruženja, performansi tržišta i analiza konkurencije na tržištu kroz identifikaciju praksi i pravila koja mogu narušiti konkurenciju na tržištu. Analizom je konstatovano da postojeći regulatorni okvir doprinosi suboptimalnim tržišnim ishodima te su date preporuke za unapređenje tržišta međumesnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.

Potpisan Memorandum o saradnji sa Komisijom za konkurenciju Republike Grčke

kzkKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Komisija za konkurenciju Republike Grčke potpisale su Memorandum o međusobnoj saradnji na području zaštite konkurencije.

Realizacija Memoranduma će omogućiti unapređenje saradnje između dve Komisije, kroz razmenu iskustava i uporedne prakse, na području primene prava konkurencije u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito potrošača.

Cilj Memoranduma jeste jačanje saradnje u oblasti primene prava i politike zaštite konkurencije, kao i stvaranje povoljnih uslova za razvoj bilateralnih odnosa, što je posebno značajno u kontekstu promena na tržištima sa kojima se tela za zaštitu konkurencije suočavaju.