kzk-ekofOperator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd je, postupajući po rešenju Komisije za zaštitu konkurencije od 23.12.2016. godine, postupio po svim nalozima Komisije, čime je sproveo mere otklanjanja povrede konkurencije u rokovima određenim za njihovo izvršenje.

Na taj način je obezbeđeno jednako postupanje prema svim učesnicima na tržištu koji su korisnici distributivnog sistema, a time i mogućnost za ostvarivanje efektivne konkurencije na tržištu snabdevanja električnom energijom.

Komisija ovom prilikom posebno ukazuje na važnost raspolaganja setom zakonskih instrumenata koji joj omogućavaju da sprovede efektivnu zaštitu konkurencije i da obaveže učesnike na tržištu da usklade svoje ponašanje sa temeljima tržišne ekonomije, sa ciljem ostvarenja ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi za potrošače.