Komisija za zaštitu konkurencije po službenoj dužnosti, pokrenula je postupak ispitivanja koncentracije koja je nastala sticanjem neposredne kontrole nad delom imovine-nepokretnšću, odnosno poslovnom zgradom društva Delta Holding d.o.o. od strane Banca Intesa a.d. Ova koncentracija je sprovedena iako nije prijavljena i odobrena u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije

Komisija će u ispitnom postupku oceniti Zakonom propisane kriterijume (član 19) kojima se utvrđuje dozvoljenost koncentracije a naročito, okolnost da se radi o sprovedenoj a neprijavljenoj koncentraciji, a što je bila obaveza učesnika na tržištu (član 63).

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju relevantnog činjeničnog stanja u ovom postupku da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu Savska 25/IV, Beograd.

Zakonom je propisano da su koncentracije učesnika na tržištu dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Republike Srbije, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.