FICSavet stranih investitora u Srbiji predstavio je 28. novembra 2016. godine ovogodišnje izdanje „Bele knjige“, tradicionalnog prikaza poslovne klime u Srbiji, kao i preporuke za njeno unapređenje.

U ovom dokumentu konstatuje se značajan napredak u radu Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Prema oceni Saveta stranih investitora, „napredak u oblasti zaštite konkurecije je rezultat stalnih regulatornih unapređenja, jačanja administrativnog kapaciteta i značajnih zagovaračkih aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije. Ključna poboljšanja uključuju sledeće aktivnosti Komisije: uspešno sprovođenje obavezujućeg postupka; donošenje nove Uredbe o prijavi koncentracije (u skladu sa pravom EU); otvorenost za konsultacije sa učesnicima na tržištu pre podnošenja prijave radi otklanjanja eventualnih nedoumica; češće sprovođenje nenajavljenih uviđaja; snažne aktivnosti vezane za razvoj politike zaštite konkurencije putem pružanja više informacija o svom radu, objavljivanja mišljenja i odluka na vebsajtu i ostalih promotivnih aktivnosti.“

Preporuka za Komisiju je da omogući bolji pregled svojih aktivnosti na mesečnom nivou, a ne samo u okviru godišnjih izveštaja, jer bi to obezbedilo još viši nivo transparentnosti,u radu Komisije..

“Bela knjiga” je prikaz poslovne klime u Srbiji iz ugla stranih investitora i na transparentan način ujedno predstavlja i platformu za dijalog sa organima vlasti i u tom smislu sadrži i određene preporuke za unapređenje rada državnih organa.