BC EC Management X Limited – Aston Bidco Limited – Advanced Computer Software Group Limited « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » BC EC Management X Limited – Aston Bidco Limited – Advanced Computer Software Group Limited
Naslov Sednica Datum Odluka
BC EC Management X Limited – Aston Bidco Limited – Advanced Computer Software Group Limited 17.09.2019. 17-09-2919-BC-partners-Advanced-Computer-Software