Bugarska Telekomunikaciona Kompanija EAD – NET1 EEOD – ComNet Sofija « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » Bugarska Telekomunikaciona Kompanija EAD – NET1 EEOD – ComNet Sofija
Naslov Sednica Datum Odluka
Bugarska Telekomunikaciona Kompanija EAD – NET1 EEOD – ComNet Sofija 12.04.2021. United-group-BLG-280-