ZAKLjUČAK o pokrenutom ispitnom postupku – Compagnie des Levures Lesaffre S.A. Francuska – Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o. Senta Srbija « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » ZAKLjUČAK o pokrenutom ispitnom postupku – Compagnie des Levures Lesaffre S.A. Francuska – Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o. Senta Srbija
Naslov Sednica Datum Odluka
ZAKLjUČAK o pokrenutom ispitnom postupku – Compagnie des Levures Lesaffre S.A. Francuska – Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o. Senta Srbija 10.10.2017 ZAKLjUČAK o nastavku postupka: Compagnie des Levures Lesaffre S.A. Francuska – Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o. Senta Srbija