KKR & Co. L.P. USA – Tim Bidco 1 Limited – Tim Bidco II Corp. – Travelopia Holdings Limited – Travelopia USA Inc. « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » KKR & Co. L.P. USA – Tim Bidco 1 Limited – Tim Bidco II Corp. – Travelopia Holdings Limited – Travelopia USA Inc.
Naslov Sednica Datum Odluka
KKR & Co. L.P. USA – Tim Bidco 1 Limited – Tim Bidco II Corp. – Travelopia Holdings Limited – Travelopia USA Inc. 24.03.2017 235-KKR