Pfizer Inc. SAD – Watson Merger Sub Inc. SAD – Allergan Plc Irska – Pfizer Plc « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » Pfizer Inc. SAD – Watson Merger Sub Inc. SAD – Allergan Plc Irska – Pfizer Plc
Naslov Sednica Datum Odluka
Pfizer Inc. SAD – Watson Merger Sub Inc. SAD – Allergan Plc Irska – Pfizer Plc 18.02.2016 Pfizer-Inc-SAD-Watson-Merger-Sub-Inc-SAD-Allergan-Plc-Irska-Pfizer-Plc