Uniqa International AG, Austrija nad društvima Neživotno osiguranje «Basler» a.d.o. Srbija « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » Uniqa International AG, Austrija nad društvima Neživotno osiguranje «Basler» a.d.o. Srbija
Naslov Sednica Datum Odluka
Uniqa International AG, Austrija nad društvima Neživotno osiguranje «Basler» a.d.o. Srbija 27.11.2013 678-Uniqa