Zaključak o prekidu postupka pokrenutog protiv Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija ad Beograd « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Odluke » Zaključak o prekidu postupka pokrenutog protiv Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija ad Beograd
Naslov Sednica Datum Odluka
Zaključak o prekidu postupka pokrenutog protiv Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija ad Beograd III - 4 14.11.2014 Zakljucak-o-prekidu-postupka-pokrenutog-protiv-Preduzeca-za-telekomunikacije-Telekom-Srbija-ad-Beograd