kzkKomisija za zaštitu konkurencije je po službenoj dužnosti pokrenula postupke protiv privrednog društva Dobergard DOO Beograd, radi ispitivanja koncentracija koje su sprovedene iako nisu odobrene u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, a koje su, prema osnovanoj pretpostavci, nastale sticanjem kontrole od strane društva Dobergard nad privrednim društvom Sparta Security DOO i nad privrednim društvom Protecta Group DOO Beograd.

Komisija će u ispitnim postupcima oceniti Zakonom propisane kriterijume (čl. 19 ZZK) kojima se utvrđuje dozvoljenost koncentracije, a naročito, okolnost da se radi o sprovedenim a neprijavljenim koncentracijama, što je bila obaveza učesnika na tržištu. Zakonom je propisano da su koncentracije učesnika na tržištu dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Republike Srbije, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Komisija će utvrditi i bitne činjenice, dokaze i ostale elemente na kojima će zasnovati svoju odluku u pogledu eventualnog određivanja mere zaštite konkurencije, odnosno mere dekoncentracije.

Zaključcima kojim su pokrenuti postupci, pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju pravilnog činjeničnog stanja u ovim postupcima da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25/IV, Beograd.