kzkKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) predstavila je učesnicima na tržištu nove Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije.

Predstavljanje je bilo namenjeno svim učesnicima na tržištu radi upoznavanja sa pravilima u oblasti zaštite konkurencije i smernicama za izradu Programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije koje je Komisija objavila u decembru prošle godine.

Na predstavljanju u Beogradu je učestvovalo više od 70 predstavnika učesnika na tržištu i stručne javnosti. Ovo je prva u nizu radionica koju će Komisija u saradnji sa PKS – om organizovati na ovu temu jer je važno dalje unapređivati znanja učesnika na tržištu, posebno malih i srednjih preduzeća na temu politike zaštite konkurencije

Dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije pokazuje da do povreda konkurencije često dolazi zbog neznanja ili nedovoljne upućenosti učesnika na tržištu. Na osnovu ovoga, prepoznata je potreba da se kod učesnika na tržištu podigne nivo svesti o potrebi i načinima da se poslovanje uskladi sa propisima u oblasti zaštite konkurencije.

U nameri da učesnicima na tržištu pomogne u procesu donošenja programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije (eng. compliance program), Komisija ovim radionicama i smernicama u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih „koraka“ u donošenju takvih programa kao i pravila zaštite konkurencije.