kzkIntenziviranje saradnje Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Komisije za fer trgovinu Republike Koreje (Korean Fair Trade Commission – KFTC) otvorilo je prostor za dodatnu razmenu znanja, u okviru studijskih boravaka. Tako su, tokom juna meseca, predstavnice Stručne službe Komisije za zaštitu konkurencije Nina Vasić i Marija Petrović, ovlašćena službena lica u Komisiji, učestvovale na dvonedeljnoj stručnoj praksi u Južnoj Koreji. (Korean Fair Trade Commission – KFTC).

Cilj programa stručne prakse bio je upoznavanje sa funkcionisanjem i mandatom ove državne institucije Republike Koreje koje se smatra jednom od najefikasnijih u svetu, a zatim i razmena iskustava sa predstavnicima drugih zemaljama koji su, takođe, bili gosti KFTC, radi unapređenja primene i promocije prava i politike zaštite konkurencije.

Ove godine su kolege iz Republike Koreje, kao ključne teme stručne prakse, odabrali analizu prava konkurencije sa fokusom na alate za otkrivanje restriktivnih praksi, što je predstavljalo i dobru priliku da Komisija iznese svoje rezultate i približi kolegama iz Republike Koreje način postupanja u oblasti zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Tokom prakse, predstavnice Stručne službe Komisije imale su i priliku da se sastanu sa predsednikom KFTC-a, Kim Sandžoom (Sang-Jo Kim).