kzkPredstavnik Komisije za zaštitu konkurencije Vuk Leković, savetnik u Sektoru za utvrđivanje povreda konkurencije, boravio je, kao korisnik programa Japanske agencije za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency-JICA) i Komisije za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC), na stručnom usavršavanju u Japanu.

Cilj ovog seminara je unapređenje primene prava i politike konkurencije, razmena iskustava radi korišćenja stečenih znanja za još efikasniju zaštitu konkurencije na tržištima zemalja koje učestvuju u programu. Plan usavršavanja obuhvatio je teoriju i praksu prava i politike zaštite konkurencije.

Ove godine u programu usavršavanja su učestvovali predstavnici tela za zaštitu konkurencije iz 19 zemalja. Japanska agencija za međunarodnu saradnju organizuje ovu vrstu seminara od 1994. godine.

Učešće predstavnika KZK na seminaru u Tokiju predstavlja nastavak uspešne saradnje Komisije i japanskog tela za zaštitu konkurencije, a koju je prošle godine obeležio uspešno organizovani zajednički dvodnevni seminar u Beogradu.