kzkStručnjaci tela za zaštitu konkurencije Francuske održali su dvodnevni seminar sa ciljem da se kroz razmenu iskustava sa kolegama iz Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i predstavnicima drugih institucija kojima su znanja u ovoj oblasti važna, unapredi stepen efikasnosti u primeni politike zaštite konkurencije u našoj zemlji.
Ovaj seminar organizovali su Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije i Ambasada Republike Francuske u Beogradu, a u skladu sa potrebama Komisije.

Učesnike seminara je, na početku skupa, pozdravio dr Veljko Milutinović, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije .

Dr Milutinović je istakao da „Komisija, nakon dvanaest godina rada, poseduje značajno iskustvo, a njeni zaposleni već i solidno znanje, te da je sve manje razloga da ona bude podučavana, a sve više – da bude pitana. Ovo, međutim, ne umanjuje važnost ovakvih seminara. Naprotiv. Prelaz u interaktivnu fazu, fazu aktivne razmene znanja i iskustava označava jedan veoma bitan period za Komisiju. U tom smislu ovakvi skupovi su od izuzetnog značaja“

Predavači iz Agencije za konkurenciju Republike Francuske – An Krencer, Eliezer Garsija-Rozado i Marijan Kombalđu upoznali su predstavnike Komisije za zaštitu konkurencije, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, sa aktuelnostima u radu francuskog tela za zaštitu konkurencije. Ove godine teme su bile postupak oslobađanja ili umanjenja obaveze plaćanja novčanog iznosa mere zaštite konkurencije u praksi, pokajnički program, dogovaranje u postupcima javnih nabavki i nenajavljeni uviđaji.

Saradnja između Francuske i Srbije u domenu politike zaštite konkurencije ostvaruje se u okviru približavanja Srbije evropskoj praksi i zakonodavstvu koji se primenjuju u oblasti vezanoj za ekonomski kriterijum evropskih integracija, definisan kao: „održiva tržišna ekonomija kao i mogućnost suprotstavljanja pritisku konkurencije i zakonitostima tržišta u okviru Unije”

Ovaj seminar je nastavak saradnje dve institucije, koji je započet realizacijom prvog francusko-srpskog seminara o politici zaštite konkurencije u oktobru 2017. godine.