Komisija za zaštitu konkurencije u skladu sa članom 47. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 95/13) sprovodi sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu digitalnih platformi za posredovanje u prodaji i isporuci pretežno restoranske hrane i ostalih proizvoda u Republici Srbiji.

S tim u vezi potrebno je da Komisiji dostavite informacije i podatke po pitanjima navedenim u Upitniku.

Uputstvo za dostavu podataka: Obrazac preuzeti, popuniti ga, sačuvati i poslati elektronskom poštom ili poštom na adrese navedene u Zahtevu za dostavu podataka i informacija.