Na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 95/13) i Odluke Saveta br. 1/0-05-607/2024-03 od 15.04.2024. godine, Komisija za zaštitu konkurencije sprovodi sektorsku analizu stanja i uslova konkurencije na tržištu proizvodnje i distribucije flaširane vode.

U cilju sprovođenja analize, Komisija pribavlja relevantne podatke i informacije o proizvodnji, uvozu/izvozu i prodaji flaširane vode, i o komercijalnim i drugim uslovima pod kojima se vršila prodaja tih proizvoda na tržištu Republike Srbije u periodu od 2019. do 2023. godine.

Za potrebe predmetne analize, potrebno je da dostavite Komisiji sledeće podatke za period 2019-2023. godina, u svemu prema tabelama koje možete preuzeti sa sledećih linkova: