2011 « Комисија за заштиту конкуренције
Пословне банке у доношењу одлука о условима штедње морају у потпуности сачувати самосталност
Извештај о секторској анализи тржишта увоза, прераде, велепродаје и малопродаје нафте и деривата нафте у периоду 2008.-2010. година

 

Одбачен захтев за концентрацију друштва „OST Holding Sudosteuropa“ GmbH из Аустрије
Потврђена мера процесног пенала компанији „Veropoulos“ због недостављања података за потребе поступка пред Комисијом за заштиту конкуренције
Основни резултати секторске анализе на тржишту увоза, прераде, велепродаје и малопродаје нафте и нафтних деривата
Упутство за откривање намештених понуда у поступку јавних набавки
Саопштење поводом пресуде Управног суда којом се одбија тужба Ветеринарске коморе Србије

Пресудом Управног суда од 07. јула 2011. године одбијена је тужба Ветеринарске коморе Србије против решења Комисије за заштиту конкуренције.

 

Поменутим решењем Комисије, одређена је мера заштите конкуренције Ветеринарској комори Србије у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини од 7% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години а  што износи 1.243.690,00 динара, због тога што је закључила и извршила забрањени споразум доношењем одлуке Управног одбора Ветеринарске коморе Србије од 21.03.2008. године под називом „ценовник минималних цена ветеринарских услуга“.

 

Ово је већ друго решење Комисије за заштиту конкуренције (предходно:АД Индустрија млека и млечних производа „Имлек“ и АД „Млекара“ из Суботице – обе у власништву Danube Foods Group B.V.)  којим је одређена је мера у облику обавезе плаћања новчаног износа због утврђене повреде конкуранције, а које је потврђено пресудом Управног суда.

 

Комисија ће, и у наредном периоду, наставити да штити конкуренцију на тржишту Републике Србије у циљу економског напретка, а нарочито заштите потрошача, као и да спречава све акте или радње учесника на тржишту које за циљ или последицу могу да имају значајно oграничавање, нарушавање или спречавање конкуренције.

 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције

Весна Јанковић, Председник Комисије

Саопштење Комисије за заштиту конкуренције поводом неовлашћеног и незаконитог објављивања података који представљају пословну тајну
Значајан напредак заштите конкуренције у Србији

Србија је остварила значајан напредак у области заштите конкуренције, како у погледу примене правила конкуренције, тако и у погледу јачања капацитета Комисије за заштиту конкуренције, закључак је експертске анализе међувладине групе експерата при конференцији Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD).

Прекид поступка који се води по захтеву за спровођење концентрације „OST Holding Sudosteuropa“ GmbH