kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета Комисије, спровeдена је секторска анализу стања конкуренције на тржиштима производње шећерне репе, откупа шећерне репе, производње шећера који се добија прерадом шећерне репе и велепродаје шећера.

Предмет истраживања било је утврђивање односа између конкурената на предметним тржиштима у периоду од 2017. до 2019. године, процена њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, анализа регулаторног оквира, као и анализа (уговорних) односа између произвођача шећерне репе, откупљивача шећерне репе, произвођача шећера, трговаца на велико производима од шећера.

У Извештају о спроведеној анализи сумирани су закључци о предметним тржиштима, дата је динамика основних параметара предметних тржишта, извршена су поређења са тржиштем ЕУ, нарочито имајући у виду промене које су десиле у посматраном временском интервалу, извршена је анализа уговорних односа, рабатне политике и извршена је компарација продајних цена на домаћем тржишту и извозних цена. Имајући у виду тенденције на тржишту шећера, смањење броја активниих шећерана на домаћем али и европском тржишту, констатовано је као веома важан фактор значајан извозни потенцијал ове индустрије у земље у окружењу, те да је неопходно одржати производне капацитете и спречити тренд гашења шећерана у Републици Србији.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта шећерне репе и шећера у Републици Србији.