kzk
Представници Комисије за заштиту конкуренције одржали су предавање на вебинару под називом „Концентрација учесника на тржишту и утицај на поступак уновчења у стечајном поступку“ који је организовала Агенција за лиценцирање стечајних управника, уз подршку Светске банке.

Циљ овог вебинара био је да се учесници упознају са правом конкуренције који регулише област контроле концентрација a до којих може доћи у стечајном поступку.

На вебинару је учествовало 111 стечајних управника и судија привредних судова из читаве Србије.