фебруар « 2023 « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » 2023 » фебруар
Народна скупштина усвојила Годишњи извештај о раду Комисије за 2021. годину

kzkНародна скупштина Републике Србије на Другом ванредном заседању у Тринаестом сазиву, усвојила је Годишњи извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2021. годину заједно са Предлогом закључка Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику од 4. новембра 2022. године.

Преглед најважнијих активности Комисије обухватају поступци утврђивања повреда конкуренције; изузећа рестриктивних споразума од забране, поступци испитивања концентрација; спровођење секторских и анализа услова конкуренције на појединачним тржиштима, давање мишљења, активности Комисије у процесу придруживања ЕУ везано за поглавље 8; промоција правила о заштити конкуренције у јавности; домаћу и међународну сарадњу, укључујући и активности Комисије по међународним пројектима.

Представници Комисије учествовали на округлом столу о праву конкуренције

Представници Комисије су учествовали на округлом столу који је организован као део пројекта Жан Моне центра за право конкуренције (Jean Monnet Competition Law Center of Excellence) у вези са новостима у обласи права и политике заштите конкуренције у Европском Унији и земљама централне и источне Европе („Recent developments in Competition Law and Policy in EU and CEE Countries: Open issues and Challenges“) у Привредној комори Србије.

На округлом столу су представљена искуства и изазови у областима заштите конкуренције и контроле државне помоћи у Хрватској, Србији, Молдавији, Босни и Херцеговини и Албанији, уз присуство преко 50 представника банака, финансијских институција, осигуравајућих кућа и академске заједнице

Извештај о спроведеној секторској анализи стања конкуренције на тржишту дигиталних платформи за посредовање у продаји и испоруци претежно ресторанске хране и осталих производа у периоду 2020-2021. година

kzkНа основу члана 47. закона о заштити конкуренције Комисија за заштиту конкуренције спровела је секторску анализу стања конкуренције на тржишту дигиталних платформи за посредовање у продаји и испоруци претежно ресторанске хране и осталих производа у периоду 2020-2021. година.

Предмет анализе било је утврђивање односа између конкурената на тржишту дигиталних платформи за посредовање у продаји и испоруци претежно ресторанске хране и осталих производа, што је подразумевало анализу регулаторног оквира, процену тржишних удела, анализу уговорних односа и комерцијалне политике учесника на тржишту.

Основни циљ анализе било је сагледавање и анализа стања конкуренције на предметном тржишту и указивање на евентуалне проблеме у смислу ограничавања или било које друге врсте нарушавања или спречавања конкуренције.

Саставни део Извештаја о секторској анализи стања конкуренције на тржишту дигиталних платформи за посредовање у продаји и испоруци претежно ресторанске хране и осталих производа чине изведени закључци и дате препоруке.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке.

Покренут поступак против друштва Vaillant

kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против привредног друштва VAILLANT doo из Београда, дистрибутера опреме за грејање брендова „Vaillant“ и „Protherm“, због постојања основане сумње да наведено друштвo одређује цене поменутих брендова у даљој продаји у Републици Србији и извршила ненајављени увиђај у његовим просторијама. Комисија је упоређивала велепродајне и малопродајне цене из ценовника друштва Vaillant са малопродајним ценама исказаним на интернет страницама појединих овлашћених дистрибутера и утврдила да су идентичне, како међусобно код свих посматраних малопродаваца, тако и са ценама из ценовника доступног на интернет страници друштва Vaillant. При томе, друштво Vaillant на основу доступних података није присутно на тржишту малопродаје производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“ већ само преко својих дистрибутера. На основу анализе и оцене прикупљених података, Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције у смислу члана 10. Закона, у виду недозвољеног рестриктивног споразума, којим друштво Vaillant одређује цене производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“ у даљој продаји тј. својим дистрибутерима. Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.